Elisabeth Hoek - "idea to shape"
Bezig zijn met een diversiteit aan projecten brengt mij zeer veel voldoening.
Om die reden heb ik besloten om mijn aanvankelijk puur grafische bezigheden - toen onder de naam "2D - digital design" - een nieuwe naam te geven. Een naam die "de lading beter dekt"...

Op deze website presenteer ik mijn volledige oeuvre. Ik bied u een representatief overzicht van mijn werkzaamheden die alle als leiddraad "idea to shape" hebben...